Home » Documenten en berichten

In onderstaand document gedateerd 28 februari 1945 wordt verklaard dat Anselmus als tolk werkzaam is en religieuze diensten voor de Britse troepen begeleidt en dat zijn fysieke- en geestelijke gesteldheid als moreel gedrag uitstekend zijn.

Zijn Vaticaans ID kaart had het nummer 259.

 


Onderstaand bericht over zijn ontsnapping in Florence stond op 6 juli 1944 in de Giornale Avanti 


Onderstaand bericht stond op woensdag 21 november 1945 in het Nieuw Noordhollandsch Dagblad.


In de Londense uitgave van Vrij Nederland van 23 september 1944 stond het onderstaande bericht over Anselmus. In de linkerkolom het verhaal over zijn arrestatie door de Gestapo en ontsnapping in Florence. Omdat de familie niet op de hoogte was werd zijn naam in het artikel niet genoemd. In de rechterkolom wordt Anselmus omschreven als Il Professore Olandese. 


In de akten en documenten van de Heilige Stoel m.b.t. de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt op 19 mei 1944 melding gemaakt van de arrestatie van Anselmus op 1 mei in de Santa Maria Maggiore.

 


 

Armando Troisio schreef in 1944 het boek: Rome onder de nazi terreur. (heruitgave in 2014)

Op pagina 184 in het boek schrijft hij over een Nederlandse priester Moesters. Dit moet echter zijn Musters. Musters wordt in het Italiaans uitgesproken als Moesters. In het Via Tasso archief is er een registratiekaart met de naam Moester. (zonder s)

In documenten komt zijn naam voor geschreven als: Musters, Muster, Munster, Munsters, Moester, Moesters.

Ook zijn priesternaam verandert per land: Anselmus, Anselmo, Anselm.

 

Vertaling:

De techniek van de SD, zoals trouw beoefend door de beulen van de Via Tasso, varieerde nauwelijks, zelfs niet voor degenen die religieuze waren of het uniform van de generaal droegen.

Een Nederlandse priester, met de naam Moesters, werd vaak gevolgd en uiteindelijk met geweld meegesleept uit de kerk van Santa Maria Maggiore, die tot dan toe extraterritoriale rechten had.

Na enkele weken slaan met rubberen knuppels, werd hij naar het noorden gebracht.