Nieuw Interessant verschenen boek over paus Pius de XII gedurende de Tweede Wereld Oorlog door dr. Johan Ickx. Doctor in de kerkgeschiedenis aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit en verantwoordelijk voor het Historisch Archief van het Secretariaat van de Staat van de Heilige Stoel.

De historische archieven bevatten een groot dossier dat getuigt van de moed van Anselmus Musters die terechtgekomen was in een zeer gevaarlijke situatie, die geleid heeft tot een diplomatiek conflict tussen de nazi’s van de SS, die Rome en de Heilige Stoel bezetten, een conflict dat de Escape Line en al haar mensen in gevaar had kunnen brengen. Johan Ickx schrijft daar uitvoerig over.

 

Samenvatting van het boek: 

Wat wist Pius XII van de wreedheden die tijdens de oorlog waren begaan en wanneer werd hij hiervan op de hoogte gebracht?

Heeft de Heilige Stoel alles in het werk gesteld om de slachtoffers van nazi-barbarij te helpen?

Ongepubliceerde archieven van het Secretariaat van de Staat van de Heilige Stoel onthullen eerst hun geheimen over de rol van Pius XII en het Vaticaan tijdens de Tweede Wereldoorlog: correspondentie met president Roosevelt om escalatie van de oorlog ; Steun van de paus voor het Roman Escape Line-netwerk (vluchtroute) om de meest vervolgden te helpen; diplomatieke pogingen van de Heilige Stoel om het beleid van het Derde Rijk te beïnvloeden; afwijzing van de antiraciale wetten van Pétain; noodorganisatie van dopen om duizenden Joden te redden van deportatie, of zelfs aanklacht tegen nazi-priesters die aan de macht zijn in Slowakije.

Deze unieke documenten werpen licht op de ondergrondse invloed van het Vaticaan en de cruciale rol die de paus speelde in het door de nazi's bezette Europa. Het is "zachte" diplomatie op zijn sterkst.

Het boek is op 24 september 2020 uitgebracht.

HOOFDSTUK 16

In dit boek heeft de auteur hoofdstuk 16 gereserveerd voor het dossier van pater Anselmus Musters. Het werd in mei 1944 een belangrijk diplomatiek dossier. Johan Ickx beschrijft nauwkeurig de diplomatieke onderhandelingen die werden gevoerd over zijn arrestatie, die in de ogen van het Vaticaan op extraterritoriaal grondgebied had plaatsgevonden. De nazi's dachten daar anders over.

De zekerheid dat het extraterritoriale eigendom zou worden gerespecteerd was voor het Vaticaan cruciaal om diegene die waren ondergedoken in kloosters, kerken en gebouwen van het Vaticaan te beschermen. Wat in het dossier opvalt is dat men niet één keer om de vrijlating van pater Anselmus vroeg terwijl dat wel de reden was van buitenlandse zaken van het Vaticaan  voor het uitnodigen van de Duitse ambassadeur. Zoals het laat uitzien heeft men een zorgvuldige afweging gemaakt om zijn naam uiteindelijk niet te noemen om daarmee de Duitsers niet de indruk te geven dat Anselmus een belangrijke schakel was in de Rome Escape Line en daarmee allen die deel uitmaakten van de organisatie te beschermen.

 

Op 12 januari 2021 werd het boek ‘Le Bureau’ In Italië uitgegeven. Niet alleen werd de titel veranderd in Pio XII e gli ebrei (Pius XII en de Joden) maar ook de foto op de kaft werd aangepast.

Maak jouw eigen website met JouwWeb