Privacy beleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hiermee de gebruikerservaring verbeteren. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Links

Deze website bevat links naar andere diensten en sites. Wij raden u aan de privacy policy van de desbetreffende site goed door te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming op deze sites.

Communicatie

Mocht u per email contact met ons opnemen, dan is het mogelijk dat we de berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de toegang tot de website gemakkelijker te maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen als “cookie”, kunt u dit wijzigen in uw browser instellingen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Privacygegevens

Het is ons niet toegestaan om persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we hier van tevoren toestemming voor hebben gekregen. 

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen en feedback

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb