Over de bundel

Anselmus was een bijzonder mens, een gedreven prediker, een moralist, een zeer intelligente man die buiten begane paden dacht, een modernist. Een man van de wereld.

Hij was ook dichter. In zijn nalatenschap werden geschreven en getypte teksten gevonden: aantekeningen, preken, spreuken, aforismen, losse gedachten en gedichten. Die gedichten zijn geordend en in een bundel bijeengebracht.

Gedichten zijn diepe zielenroerselen en wellicht dat de lezer in deze dichtbundel kan vinden waar Anselmus zijn kracht vandaan haalde en hoe hij zijn traumatische ervaringen tot een positieve levenshouding heeft weten om te zetten

In de geschriften van Anselmus werd een opzet voor een dichtbundel ontdekt.

Hij had de titel JONGE BLOEI bedacht. Deze titel werd overgenomen voor de bundel van nu. 

In de bundel staat ook een korte biografie over zijn tijd in Rome en familieleden hebben er ieder een bijzondere herinnering aan Anselmus in geschreven.

De inhoud van de bundel staat op internet:

http://www.cubra.nl/poezie/anselmusmusters/index.htm

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb