In het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland van 26 oktober 1937 wordt melding gemaakt dat Anselmus op 25 oktober naar Rome is vertrokken om aldaar zijn hogere studies te gaan voltooien. Het bericht staat op de tweede helft van de pagina onderaan in het midden onder de kop Bergen op Zoom e.o. en Ossendrecht. 


Onderstaand document werd na de bevrijding van Rome o.a. afgegeven aan personen die lid waren geweest van The Rome Escape LIne.

 


In onderstaand document gedateerd 28 februari 1945 wordt verklaard dat Anselmus als tolk werkzaam is en religieuze diensten voor de Britse troepen begeleidt en dat zijn fysieke- en geestelijke gesteldheid als moreel gedrag uitstekend zijn.

Zijn Vaticaans ID kaart had het nummer 259.

 


Onderstaand bericht over zijn ontsnapping in Florence stond op 6 juli 1944 in de Giornale Avanti, editie Rome.

Titel: Altri scampati da via Tasso

Il dott. Ovidio Bozzini, une dei deternuti politici nelle segrete di Via Tasso che la sera del 3 giugno furono caricati dal tedestri in quattro torpedoni e avviati per il Nord, ci ha narrato la romanozesca sua fuga e di altri suoi compagni avenuta nella sosta fatta a Firenze. Qui furona rinchiusi nella scuola elementare U. Peruzzi in Piazza S. Croce donde net pommerigio del 5 patrono evadere attraverso un finestrino di un gabinetto da cui erana state divelte, le inferrinte en comminando su un carnicione, raggiungere un palazo vicino. Una corragiosa signora li accolsa nel suo appartamento, li riconforto e poi li aiuto ad uscire dal portone. Tra i compagni del Bazzini circa 60, erana Italo Diana, di Roma, Fausto Bragaglia della prov. di Frasinone, Saveria Fracasso, il padre agostiniano Munster, Fausto Romani, Franco Bodis, due polacchi, il dott. Gaetano Russo e i fratelli Romiti, le cui famiglia possono rassicurarsi. In ogni modo il dott. Bozzini, domiciliato in via Padova 77, si tiene a loa disposizione per ulterioni informazioni.

Vertaling van bovenstaand krantenbericht. In het krantenbericht is de achternaam van Anselmus fout geschreven. (Munster)

Anderen ontsnapten via Tasso

Dr. Ovidio Bozzini, één van de politieke gevangenen in de kerkers in Via Tasso, heeft ons zijn verhaal verteld over de avond van 3 juni waarop hij door de Duitsers met mede-gevangenen in vier wagons werd geladen op reis naar het noorden en de ontsnapping die hij met verschillende van hen ondernam tijdens een stop in Florence.

Daar werden ze opgesloten in basisschool U. Peruzzi op het Sante Croce-plein waar ze in de middag van de 5de konden vluchten via een wc-raampje, waar ze uit waren getrokken. Gewond liepen ze door een bloedbad, waar ze aankwamen bij een dichtbij zijnd gebouw. En moedige vrouw ontving ze, verzorgde ze en hielp hen vervolgens weg te gaan via de hoofdingang.

Onder de ongeveer 60 metgezellen van Bozzini waren Italo Diana uit Rome, Fausto Bragaglia uit de provincie Frosinone, Saveria Fracasso, de augustijner pater Munster, Fausto Romani, Franco Bodis, Dr. Gaetano Russo en de gebroeders Romiti, die hun families gerust konden stellen.

Dr. Bozzini, woonachtig aan de Via Padova 77, houdt zich in ieder geval beschikbaar voor verdere informatie.


In de Londense uitgave van Vrij Nederland van 23 september 1944 stond het onderstaande bericht over Anselmus. In de linkerkolom het verhaal over zijn arrestatie door de Gestapo en ontsnapping in Florence. Omdat de familie niet op de hoogte was werd zijn naam in het artikel niet genoemd. In de rechterkolom wordt gesproken over Il Professore Olandese. Hiermee wordt de Nederlander Louis Wagenaar bedoeld.


Op vrijdag 16 november 1945 stond een bericht in het Brabantsch Nieuwsblad over zijn eerste Heilige Mis aanstaande zondag in Ossendrecht.

 


Krantenbericht uit het Brabantsch Nieuwsblad van maandag 19 november 1945 n.a.v. zijn eerste Heilige Mis in Ossendrecht met de titel: Drie broers aan het Altaar.

 


Onderstaand bericht stond op woensdag 21 november 1945 in het Nieuw Noordhollandsch Dagblad.

 


Na de oorlog op zondag 18 november 1945 kreeg Anselmus de gelegenheid om zijn eerste heilige mis in Nederland op te dragen. Het bovenstaande bericht (linksonder bij: Niet iedereen weet dat ...) stond in Vrije stemmen van Schouwen – Duiveland, tevens mededelingenblad militair gezag van 23 november 1945.


 

Armando Troisio schreef in 1944 het boek: Rome onder de nazi terreur. (heruitgave in 2014)

Op pagina 184 in het boek schrijft hij over een Nederlandse priester Moesters. Dit moet echter zijn Musters. Musters wordt in het Italiaans uitgesproken als Moesters. In het Via Tasso archief is er een registratiekaart met de naam Moester. (zonder s)

In documenten komt zijn naam voor geschreven als: Musters, Muster, Munster, Munsters, Moester, Moesters.

Ook zijn priesternaam verandert per land: Anselmus, Anselmo, Anselm.

 

Vertaling:

De techniek van de SD, zoals trouw beoefend door de beulen van de Via Tasso, varieerde nauwelijks, zelfs niet voor degenen die religieuze waren of het uniform van de generaal droegen.

Een Nederlandse priester, met de naam Moesters, werd vaak gevolgd en uiteindelijk met geweld meegesleept uit de kerk van Santa Maria Maggiore, die tot dan toe extraterritoriale rechten had.

Na enkele weken slaan met rubberen knuppels, werd hij naar het noorden gebracht.


Maak jouw eigen website met JouwWeb